Czasopisma i kalendarze przemyskie dawne i współczesne dostępne online – linki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czasopisma zawierają istotne dane odnoszące się do dziejów Przemyśla. Ich zakres zależy od tematyki i typu tych wydawnictw. O wartości przekazywanych przez nie treści raczej nie trzeba nikogo przekonywać. W kalendarzach oprócz kalendarium często publikowano materiał tekstowy, który może być dla wielu osób interesujący. Dla ułatwienia korzystania z tych pamiątek kultury intelektualnej miasta, a zarazem źródeł informacji, dajemy wykaz linków do czasopism dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych oraz kilku odnalezionych w sieci kalendarzy przemyskich. Z czasopism współczesnych, których lokalizację wskazujemy, są dostępne w zasobach cyfrowych „Nasz Przemyśl”, „Premislia Christiana” (t. 13–17), „Przemyski Przegląd Kulturalny”, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, „Quod Libet”, „Rocznik Przemyski”, „Studia Przemyskie”, „Studia Polsko-Ukraińskie”, „Życie Przemyskie” (na razie pierwsze roczniki tego tygodnika, ale sukcesywnie będą przybywać następne).

Warto też pamiętać, że dobrym przewodnikiem po przemyskich czasopismach jest tekst Zygmunta Felczyńskiego, Katalog chronologiczny czasopism polskich w Przemyślu w latach 1792–1939 („Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1979, s. 181-220), ponadto można zapoznać się z bibliografią Emilii Długosz, Anny Siciak, Publikacje o prasie przemyskiej: materiały do bibliografii” („Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 19: 2005–2006, s. 309-351), artykułem Anny Siciak, Przegląd tematyczny tytułów prasowych ukazujących się w Przemyślu w latach 1867–1914 („Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 20: 2007–2008, s. 27-56) – tu jednak trzeba sięgnąć do oryginałów, czyli wydań papierowych. Natomiast online można dotrzeć do artykułu monograficznego, dotyczącego czasopisma w języku węgierskim, wychodzącym w czasie pierwszej wojny światowej autorstwa Tomasza Pomykacza, Tábori Újság”: węgierski dziennik w oblężonym Przemyślu

 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/20078/edition/18498

Wykaz zawiera 69 pozycji ułożonych alfabetycznie.

Opracowanie: dr Anna Siciak

Czasopisma i kalendarze przemyskie dawne i współczesne dostępne online  – linki

 1. Beskid. 1931–1933 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11442/edition/10519#structure
 2. Biszkopt : pismo II przemyskiej drużyny harcerskiej. 1925–1926 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10798/edition/9996#structure
 3. Červonij Peremišl'. 1939–1941 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12072/edition/11040#structure
 4. Der Przemyśler Jid. 1919 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11604/edition/10641/content?ref=desc
 5. Dolâ : bezpartijnij organ Peremiŝini. 1918, R. 1, nr 1 (październik) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11185/edition/10276
 6. Dziennik Przemyski. 1905, R. 1, nr 2-16 (listopad) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/9990/edition/9176
 7. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu. 1983–1984 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/737540/edition/699053#structure
 8. Dziennik Urzędowy Województwa Przemyskiego. 1984–1985, 1994 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/737566/edition/699081#structure
 9. Echo Przemyskie : organ Stronnictwa Katolicko-Narodowego. 1896–1911, 1916 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3897/edition/3615#structure // Echo Przemyskie : pismo polityczno-społeczne 1917–1918 https://polona.pl/search/?query=echo_przemyskie&filters=public:1
 10. Gazeta Przemyska. 1887–1894 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4295/edition/3949#structure // Gazeta Przemyska 1890, 1891, 1894 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/81862/edition/75455#structure
 11. Gazeta Przemyska : organ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego. 1907–1912 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4412/edition/4059#structure
 12. Głos Demokraty : tygodnik miasta i powiatu przemyskiego 1944–1945 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2195/edition/2063#structure
 13. Kalendar „Lemka" na Zvyčajnij Rok 1935 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11892/edition/10897
 14. Kalendarz Naukowy Karola Langiego. 1865, R. 1 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10759/edition/9976
 15. Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 na Rok Pański 1915 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11897/edition/10902
 16. Kalendarz przemyski za rok 1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10869/edition/10054
 17. Kalendarz Szlachty Zagrodowej na rok 1939 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11175/edition/10270#structure
 18. Kriegsnachrichten / Wiadomości Wojenne 1914–1915 https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/15882/edition/13741#structure
 19. Kronika Diecezji Przemyskiej 1901–1930 http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/kroniki-diecezji-przemyskiej // Kronika Diecezji Przemyskiej : pismo diecezjalne 1901–1939, 1947–1949, 1957–1962 http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/publication/6612#structure // Kronika Diecezji Przemyskiej. 1948 https://polona.pl/search/?query=kronika_diecezji_przemyskiej&filters=public:1
 20. Ku Świtom : miesięcznik poświęcony sprawom młodzieży. T. 1, 1922 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/14298/edition/13059
 21. Ku Świtom : miesięcznik młodzieży szkół średnich w Przemyślu. 1933–1935 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/14302/edition/13062#structure
 22. Kurjer Poniedziałkowy. 1919 (styczeń–marzec) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/13563/edition/12410#structure
 23. Kuryer Przemyski. 1894–1897 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3598/edition/3310#structure
 24. Myśl Studencka : organ młodzieży II. Gimn. Państw. w Przemyślu]. 1924–1925 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/13544/edition/12399#structure
 25. Nasz Przemyśl 2004– http://pbc.przemysl.pl/dlibra/publication?id=43&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=38190878AB8CAA0BAA48B0CE061891F3-44
 26. Nowiny Poniedziałkowe : czasopismo polityczne, społeczne i literackie. 1919–1920 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10939/edition/10121#structure
 27. Nowy Głos Przemyski : pismo poświęcone sprawom społecznym, politycznym i ekonomicznym. 1906–1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4194/edition/3863#structure
 28. Ogniwa : miesięcznik młodzieży szkolnej. 1932 (maj–czerwiec) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10638/edition/9874#structure
 29. Orkiestra : miesięcznik poświęcony krzewieniu kultury muzycznej wśród orkiestr i towarzystw muzycznych w Polsce. 1930–1932 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11866/edition/10871#structure
 30. Pobudka : czasopismo społeczno-gospodarcze Podkarpacia. 1937–1939; Pobudka : ilustrowany dwutygodnik Związku Szlachty Zagrodowej; Pobudka dla Dzieci i Młodzieży : bezpłatny dodatek do n-ru 1 (30) Pobudki. 1938, R. 1, nr 1 (styczeń) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11906/edition/10918#structure
 31. Poslannik” : pis’mo cerkovno-narodne. 1895, 1900–1901 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17218/edition/15819#structure
 32. Prawda : dwutygodnik powszechny. 1865, nr 1, 2 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3489/edition/3201#structure
 33. Premislia Christiana t. 13 http://wsd.przemyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/premislia-131.jpg
 34. Premislia Christiana t. 14 http://wsd.przemyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/premislia-14-okladka-jpg-na-stron%C4%99.jpg
 35. Premislia Christiana t. 15 http://wsd.przemyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/Premislia-Christiana-XV-na-stron%C4%99.jpg
 36. Premislia Christiana t. 16 http://wsd.przemyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/Premislia-Christiana-XVI-na-stron%C4%991.jpg
 37. Premislia Christiana t. 17 http://wsd.przemyska.pl/wp-content/uploads/2017/10/Premislia-Christiana-XVII-ok%C5%82adka-na-stron%C4%99.jpg
 38. Przegląd Drukarski : pismo poświęcone wyłącznie sprawom właścicieli drukarń, litografii i zakładów introligatorskich. 1898, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/722294/edition/685036#structure
 39. Przegląd Mleczarski. 1896–1900 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/568554/edition/540246#structure
 40. Przegląd Przemyski : pismo społeczne, polityczne i ekonomiczne. 1913–1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3547/edition/3261#structure
 41. Przemyski Przegląd Kulturalny 2006–2014 http://pbc.przemysl.pl/dlibra/results?action=SearchAction&QI=38190878AB8CAA0BAA48B0CE061891F3-77&isRemote=off&isExpandable=on&queryType=-6&roleId=title&&query=%22Przemyski+Przegl%C4%85d+Kulturalny+Nr+9+%282%2F2008%29%22 Strona Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego na Facebooku http://redakcja.pbp.webd.pl/
 42. Przemyskie Zapiski Historyczne, t. 1–17: R. 1974, 1980, 1985, 1986–1987, 1989–1990, 1991–1992, 1993, 1998, 2000–2002, 2003–2005, 2006–2009 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10699/edition/9918#structure
 43. Peremyšlânin : mesjacoslov na god 1856, 1864 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11906/edition/10918#structure
 44. Przemyślanin : czasopismo społeczno-ekonomiczne. 1881, R. 1, nr 1-13 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4813/edition/4419/content?ref=desc
 45. Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy 1833–1840 https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/122007/edition/133063#structure
 46. Quod Libet 2003–2013 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/927/edition/525#structure
 47. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1909-1911. T. 1 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1998/edition/1879
 48. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1912. T. 2 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2012/edition/1894
 49. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1913-1922. T. 3 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2062/edition/1940
 50. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1923. T. 4 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2011/edition/1892
 51. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1924. T. 5 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1999/edition/1880
 52. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1925. T. 6 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2044/edition/1924
 53. Rocznik Przemyski za rok 1926-1927. T. 7 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2009/edition/1890
 54. Rocznik Przemyski. T. 48–55... http://www.tpn.przemysl.pl/p,115,wersje-elektroniczne-rocznika-przemyskiego
 55. Russkaâ Zemlâ : Narodnyj eženedělnik˝ na galicko-russkih˝ govorah˝. 1913–1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11561/edition/10621#structure
 56. San : czasopismo społeczno-ekonomiczne. 1879, nr 1-52 (styczeń–grudzień) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/9860/edition/9088#structure
 57. Słowo Wolne 1897–1898 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4812/edition/4418#structure
 58. Studia Polsko-Ukraińskie = Pol’s’ko-Ukraïns’kì Studìï. 2006, T. 1 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19339/edition/17805
 59. Studia Przemyskie = Studia Premisliensia. T. 1, 1993, T. 2, 2004 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19298/edition/17768#structure
 60. Swój do swego : czasopismo gospodarczo-społeczne. 1919 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/14573/edition/13311#structure
 61. Tábori ujság : a lap tiszta jövedelmét a katonák karácsonyfájara forditjuk. 1914–1915 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/384741/edition/366122#structure
 62. Ukraïns'kij Beskid. 1936 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11175/edition/10270#structure
 63. Urzędnik : czasopismo poświęcone sprawom urzędników wszelkich zawodów. 1879–1880 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/185432/edition/175059#structure
 64. Wiadomości Wojenne / Kriegsnachrichten 1914–1915 https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/15882/edition/13741#structure
 65. Věstnik˝ Peremyskoi Eparhìi. 1889, 1891, 1893–1908, 1910–1912, 1914–1915, 1918 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11878/edition/10882#structure
 66. Zew Morza : organ Oddziału Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Przemyślu. 1934–1935, 1937 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/13597/edition/12446#structure
 67. Ziemia Przemyska. 1913–1915 (styczeń), 1918–1930, 1937–1938 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12629/edition/11571#structure
 68. Zwierciadło Przemyskie : niezależne czasopismo polityczno-społeczne. 1926–1927 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3491/edition/3196#structure
 69. Życie Przemyskie : tygodnik społeczny. 1968– https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19066/edition/17331#structure     

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-01
Data publikacji:2020-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5961