Książki o Przemyślu w wersji cyfrowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteki cyfrowe funkcjonujące w Polsce zawierają już prawie 7 milionów obiektów. Tę liczbę wskazuje informacja umieszczona na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych, w której ponad 140 instytucji prezentuje swoje zdigitalizowane zbiory. Jakąś część zajmują w nich materiały odnoszące się do Przemyśla.

Zapewne najwięcej druków nas dotyczących zgromadziła Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, której organizatorzy mogą poszczycić się pozyskaniem skanów przedwojennych czasopism regionalnych przechowywanych w Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie. Uzupełniają ten zasób m.in. bogate w „przemyślana” zbiory Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, których cyfrowe wersje również w niej widnieją.

Lokalne biblioteki i stowarzyszenia, w tym Przemyska Biblioteka Publiczna, także budują własne biblioteki cyfrowe. Wielu chętnych do poszerzania swojej wiedzy znajdzie w nich interesujące dla siebie teksty. Dla ułatwienia poszukiwań podajemy do wykorzystania 68 linków do druków z ubiegłych wieków, będących monografiami lub tekstami przyczynkowymi do dziejów Przemyśla.

Zestawienie przygotowała dr Anna Siciak z Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

 

 1. Arłamowski Kazimierz: Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce https://fbc.pionier.net.pl/id/nnhpmms
 2. Arłamowski Kazimierz: Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI wieku https://fbc.pionier.net.pl/id/nnhkbkk
 3. Arłamowski Kazimierz: Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI wieku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2801/edition/2598
 4. Arłamowski Kazimierz: Zapatrywania i dążenia szlachty czerwono-ruskiej w XVII wieku https://fbc.pionier.net.pl/id/nnhtkWt
 5. Bohdan Janusz: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i nieco o muzeach lokalnych https://polona.pl/item/towarzystwo-przyjaciol-nauk-w-przemyslu-i-nieco-o-muzeach-lokalnych,NzI1MzczNzk/
 6. Demetrykiewicz Włodzimierz: Kurhany w Przemyskiem i Drohobyckiem https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1658/edition/1566
 7. Demetrykiewicz Włodzimierz: Neolityczne groby szkieletów tzw. siedzące (Hockergraber) w Przemyskiem i Krakowskiem https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1100/edition/1030
 8. Dzwony kościelne – największe w kraju odlewnie dzwonów Braci Felczyńskich w Kałuszu i L. Felczyńskiego w Przemyślu https://polona.pl/item/dzwony-koscielne-najwieksze-w-kraju-odlewnie-dzwonow-braci-felczynskich-w-kaluszu-i,OTI4ODg5Njg/
 9. Goliński Stanisław: Historya gimnazyum przemyskiego https://polona.pl/item/historya-gimnazyum-przemyskiego,ODc4NTQ0MDg/
 10. Habermann Hugo Edler von: 100 Gefechtsmomente und Führungsaufgaben auf den Übungsplätzen nächst Przemyśl https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17199/edition/15802
 11. Hauser Leopold: Monografia miasta Przemyśla https://polona.pl/item/monografia-miasta-przemysla,MTc4MTcyOA/
 12. Hauser Leopold: Znaczenie pomnika Gwardjanowi OO. Reformatów ks. Krystynowi Szykowskiemu wzniesionego https://fbc.pionier.net.pl/id/nnkngV3
 13. Hrabyk Piotr: Ziemia przemyska i lwowska. Szkic historyczno-geograficzny z mapą https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1891/edition/1786
 14. Informator polski miasta Przemyśla. Wykaz firm handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i wolnych zawodów https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10653/edition/9851
 15. Informator przemyski https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10654/edition/9850
 16. Jubileuszowe Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 31. maja 1911 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17052/edition/15662
 17. Karmel przemyski https://polona.pl/item/karmel-przemyski,NTE3ODA5NTI/
 18. Kobylański Józef Władysław: O zwierzyńcu w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1072/edition/1002
 19. Kolberg Oskar: Przemyskie – suplement do tomu 35 https://polona.pl/item/przemyskie-suplement-do-tomu-35,MjExMjExODM/
 20. Kolberg Oskar: Przemyskie – zarys etnograficzny https://polona.pl/item/oskara-kolberga-przemyskie-zarys-etnograficzny,NzAwMDc2/
 21. Kongres Maryański w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2424/edition/2260
 22. Korpus przemyski 1918–1928 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1309/edition/1224
 23. Korpus przemyski 1918–1928 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1309/edition/1224
 24. Kramarz Walerian: Ludność Przemyśla w latach 1521–1921 https://fbc.pionier.net.pl/id/nnhw2vm
 25. Kramarz Walerian: Stosunki gospodarcze w Przemyślu w 1 połowie XVII stulecia https://fbc.pionier.net.pl/id/nnqzsTW
 26. Księga ławnicza 1402–1445 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2098/edition/1974
 27. Księga ławnicza 1445–1452 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2438/edition/2481
 28. Kwolek Jan: Archiwa diecezji przemyskiej ob. łac. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1727/edition/1623
 29. Lewicki Anatol: Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla https://polona.pl/item/obrazki-z-najdawniejszych-dziejow-przemysla,OTI5MDA1NTc/
 30. Łękawski Teofil: Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa. Monografia https://polona.pl/item/katedra-przemyska-wraz-z-kosciolem-filialnym-najswietszego-serca-p-jezusa-monografia,OTI4OTk1ODQ/
 31. Makusz Ryszard: Spis abonentów linii telefonicznej centrali Przemyśl https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12710/edition/11644
 32. Michna Wojciech: Przemyśl i jego okolice https://polona.pl/item/przemysl-i-jego-okolice,OTY0NDE3NDk/
 33. Orłowicz Mieczysław: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy https://fbc.pionier.net.pl/id/nnhwl7g
 34. Orłowicz Mieczysław: llustrierter Führer durch Przemyśl und Umgebung: mit besonderer Berücksichtigung der Schlachtfelder und Kriegsgräber 1914-15 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1731/edition/1627
 35. Osiński Kazimierz M.: O medalu wystawy przemyskiej z 1904 i o herbie miasta Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16872/edition/15479
 36. Osiński Michał: Rozwój i działalność Przemyskiej Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17059/edition/15669
 37. Pamiątka z obchodu 80-letniej i 70-letniej rocznicy urodzin Józefa Bohdana Zaleskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego https://polona.pl/item/pamiatka-z-obchodu-80-letniej-i-70-letniej-rocznicy-urodzin-jozefa-bohdana-zaleskiego-i,MTE1MDM0Nzk1/
 38. Pawłowski Franciszek Ksawery: Premislia sacra, sive Series et gesta episcoporum r.l. Premisliensium https://polona.pl/item/premislia-sacra-sive-series-et-gesta-episcoporum-r-l-premisliensium,OTgwNzcwMzM/
 39. Polskie Towarzystwo Dramat. im. Al. Fredry 1910–1935 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19003/edition/17229
 40. Przewodnik miasta Przemyśla https://polona.pl/item/przewodnik-miasta-przemysla,NzQyNTUzNzE/
 41. Regulamin obrad Rady Miasta Przemyśla (1931) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16857/edition/15469
 42. Regulamin porządku i czystości dla miasta Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17032/edition/15642
 43. Rogoż Stanisław: Kronika wodociągów i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19102/edition/17366
 44. Rutkowski Jan: Klucz brzozowski powiatu przemyskiego w w. XVIII z 21 tablicami graficznemi https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2086/edition/1963
 45. Salezjańskiego zakładu wychowawczego w Przemyślu 25-letnie dzieje 1907–1932 https://polona.pl/item/salezjanskiego-zakladu-wychowawczego-w-przemyslu-25-letnie-dzieje-1907-1932,ODU5NjkzMQ/
 46. Sarna Władysław: Dzieje dyecezyi przemyskiej obrzadku łac[ińskiego], cz. 2, Episkopat przemyski https://polona.pl/item/dzieje-dyecezyi-przemyskiej-obrzadku-lac-inskiego-cz-2-episkopat-przemyski-o-l,OTEzMjkyODQ/
 47. Sarna Władysław: Dzieje dyecezyi przemyskiej obrządku łac[ińskiego], cz. 1, Episkopat przemyski https://polona.pl/item/dzieje-dyecezyi-przemyskiej-obrzadku-lac-inskiego-cz-1-episkopat-przemyski-o-l,ODk3NTM3MDQ/
 48. Schorr Mojżesz: Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku https://polona.pl/item/zydzi-w-przemyslu-do-konca-xviii-wieku,MzM3OTI4MDE/
 49. Siarczyński Franciszek: Wiadomość o dawnieyszym i poznieyszym stanie miasta Przemyśla https://polona.pl/item/wiadomosc-o-dawnieyszym-i-poznieyszym-stanie-miasta-przemysla-o-dzieiach-iego-o,OTI4OTQ5OTY/
 50. Smołka Jan: O herbie miasta Przemyśla https://polona.pl/item/o-herbie-miasta-przemysla,Njc4Njc1ODQ/
 51. Smołka, Jan: Katalog Starożytnego Archiwum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu https://polona.pl/item/katalog-starozytnego-archiwum-miejskiego-i-towarzystwa-przyjaciol-nauk-w-przemyslu,Njc4Njc3ODg/
 52. Statut Kasy Oszczędności miasta Przemyśla (1889) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17382/edition/15968
 53. Statut Kasy Oszczędności Miasta Przemyśla (1908) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17094/edition/15703
 54. Statut Klubu Przemyskiego https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16878/edition/15490
 55. Statut Przemyskiej Kasy Zaliczkowej rzemieślników i rolników https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17084/edition/15693
 56. Statut Stowarzyszenia Mieszkańców i Obywateli dzielnicy „Zasanie” https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17038/edition/15649
 57. Statut Tow. Przyjaciół Nauk https://polona.pl/item/statut-tow-przyjaciol-nauk-w-przemyslu,NzE4ODc5MTc/
 58. Studniarski Jan: Orzeczenie i obliczenie rentowności kolei elektrycznej dla królewskiego miasta Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16858/edition/15473
 59. Szpital żydowski w Przemyślu. Księga jubileuszowa 1924–1934 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17724/edition/16299
 60. Tramway elektryczny dla Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17095/edition/15704
 61. Uchwała Rady Miasta Przemyśla z dnia 15 stycznia 1920 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17100/edition/15709
 62. Ungeheuer Marian: Stosunki kredytowe w ziemi przemyskiej w połowie XV wieku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2090/edition/1967
 63. Ustawa ogniowa dla miasta Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17060/edition/15670
 64. Woroniecki Jacek: O. Fabjan Maliszowski z Przemyśla – dominikanin zmarły ze sławą świętości https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1763/edition/1659
 65. Wykaz godnych zwiedzenia zabytków w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/654/edition/604
 66. Wypisy i teksty źródłowe do wewnętrznych dziejów Przemyśla w dawnej Polsce https://fbc.pionier.net.pl/id/nnnZnrV
 67. Zachariasiewicz Franciszek Ksawery: Vitae episcoporum Premisliensium ritus Latini https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/5465/edition/5028
 68. Zagrodzki Józef: Kilka słów o dawniejszych dziejach Przemyśla z powodu 500-letniej rocznicy nadania mu prawa magdeburskiego https://polona.pl/item/kilka-slow-o-dawniejszych-dziejach-przemysla-z-powodu-500-letniej-rocznicy-nadania-mu,NzM3OTQzNjA/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6900