Przemyskie jednodniówki z lat 1891–1946 – linki do wersji cyfrowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezentujemy Państwu wykaz linków do przemyskich jednodniówek z lat 1891–1946 w wersji cyfrowej.

Jednodniówki były wydawane okolicznościowo w Przemyślu już od 1890 r. w celu upamiętnienia rocznic związanych z ważnymi w środowisku lub kraju osobistościami, albo też z lokalnymi organizacjami. Były to zazwyczaj prace zbiorowe, zawierające teksty literackie, historyczne lub obyczajowe. Dzisiaj mogą wzbogacić naszą wiedzę o epoce, uzupełnić informacje o żyjących w tym czasie twórcach i działaczach różnych środowisk. Często zawierają ilustracje. Stanowią zabytek kultury materialnej i świadectwo intelektualnej aktywności dawnych mieszkańców Przemyśla.

Oprócz wykazu jednodniówek z linkami do zasobów cyfrowych dołączono bibliografię-katalog, opublikowaną w 2012 r. w „Roczniku Historyczno-Archiwalnym” (Emilia Długosz, Anna Siciak, Przemyskie jednodniówki. Bibliografia adnotowana).

Wykaz przygotowała dr Anna Siciak z PBP.

 

Przemyskie jednodniówki z lat 1891–1946 – linki do wersji cyfrowej

1. Červonij Prapor : socìâlìstična odnodnìvka https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11184/edition/10275

2. Czym chcesz zostać? : jednodniówka poświęcona szkolnictwu zawodowemu [1946] https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17559/edition/16143

3. Hagana : jednodniówka przemyskiego Betaru wydana z okazji siedmiolecia jego istnienia : 1928-1935 : Przemyśl, 1936 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnvw226

4. „Jad Charuzim” Nr. 11 : jednodniówka : Przemyśl, dnia 6 lipca 1928 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnvw1kf

5. Jednodniówka - 11 listopada 1936 : Przemyśl, listopad 1936 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnl76h4

6. Jednodniówka (1912) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10642/edition/9862

7. Jednodniówka 10. P. A. C. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10651/edition/9865

8. Jednodniówka 37 P. P. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10660/edition/9868

9. Jednodniówka festynowa Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10674/edition/9879

10. Jednodniówka kabaretowa : czasopismo humorystyczno-literackie https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10679/edition/9881

11. Jednodniówka ku czci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10671/edition/9877

12. Jednodniówka obozowa : obozy letnie przysposobienia wojskowego D. O. K. X. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10662/edition/9867

13. Jednodniówka poświęcona reklamie, humorowi i satyrze : Przemyśl, w marcu 1929 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnl9pS8

14. Jednodniówka Sokoła : na pamiątkę festynu Sokoła Przemyskiego 3. 7. 1898 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10644/edition/9858

15. Jednodniówka Stowarzyszenia Kupców Polskich w Przemyślu : 1900-1930 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nntVskf

16. Jednodniówka wydana dnia 18. grudnia 1920 r. w dziesiątą rocznicę istnienia Polskiego Towarz. Dramat. im. Al. Fredry w Przemyślu 1910-1920 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/9873/edition/9104

17. Jednodniówka wydana ku uczczeniu setnej rocznicy powstania listopadowego w Przemyślu 29. IX. 1930 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10682/edition/9898

18. Jednodniówka wydana przez Polskie Towarzystwo Higjeniczne w Przemyślu na dochód kolonij wakacyjnych https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10664/edition/9870

19. Jednodniówka wydana przez uczennice-członkinie czytelni Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej T.S.L. w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10677/edition/9880

20. Jednodniówka wydana z okazji obchodu pięciolecia prac Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej w Przemyślu : Przemyśl, niedziela dnia 30. grudnia 1934 r. https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnzw3TS

21. Jednodniówka wydana z okazji uroczystości wręczenia Sztandaru i zaprzysiężenia Nań Batalionu : Batalion Pancerny : 11 czerwca 1938 r. https://polona.pl/item/jednodniowka-wydana-z-okazji-uroczystosci-wreczenia-sztandaru-i-zaprzysiezenia-nan,MzgxMDY0OA/

22. Jednodniówka z okazji Zjazdu Uczennic i Nauczycieli Państw. i Pryw. Seminarjum Naucz. Żeńsk. w Przemyślu dnia 25 czerwca 1936 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10655/edition/9866

23. Karuzel : kalambury i karykatury przemyskie https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/9874/edition/9105

24. Legjonista : jednodniówka wydana w dziesiątą rocznicę wyruszenia Legionów do walki o Niepodległość Polski Przemyśl, dnia 7 września 1924 r. https://polona.pl/item/legjonista-jednodniowka-wydana-w-dziesiata-rocznice-wyruszenia-legionow-do-walki-o,NTgyNDMxNDg/4/#info:metadata

25. Na saperskim szlaku : jednoniówka Kompanii Szkolnej https://polona.pl/item/na-saperskim-szlaku-jednoniowka-kompanii-szkolnej,NzI1Njk0MTE/0/#info:metadata

26. Naprzód Wiara : jednodniówka : Przemyśl, listopad 1930 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnl9XTl

27. Nasza szkoła : jednodniówka uczennic Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej T.S.L. w Przemyślu w 1. półroczu 1930/31 https://polona.pl/item/nasza-szkola-jednodniowka-uczennic-sredniej-szkoly-zawodowej-zenskiej-t-s-l-w,NTcyNjMwOTI/

28. Nasze drogi : jednodniówka akademików hitachdutowych w Przemyślu : Przemyśl, 1930 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnvw1kT

29. Opieka nad dzieckiem : jednodniówka poświęcona akcji zapobiegawczej i leczniczej Ubezpieczalni Społecznej w Przemyślu https://polona.pl/item/opieka-nad-dzieckiem-jednodniowka-poswiecona-akcji-zapobiegawczej-i-leczniczej,MzgxMjk0MQ/

30. Podoficer rezerwy : jednodniówka : Przemyśl, dnia 15. września 1929 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnzf1vx

31. Przegląd związkowy : jednodniówka robotnicza : Przemyśl, 26 lutego 1928 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnzwtlm

32. Trzeci Maja 1909 : jednodniówka https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10663/edition/9861

33. Ukraïns'kij Viborec' : odnodnìvka z peremis'kogo viborčogo okruga : Peremišl' dnâ 23. lûtogo 1928 https://polona.pl/item/ukrains-kij-viborec-odnodnivka-z-peremis-kogo-viborcogo-okruga-peremisl-dna-23,OTEyNTcxMTc/

34. Unzer Demokratiszer-Blok = Nasz Blok Demokratyczny : jednodniówka, Przemyśl, dnia 15 czerwca 1928 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnvw2b

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-26
Data publikacji:2020-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5181