Patron Biblioteki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ignacy Krasicki (1735 - 1801)

13 czerwca 2015

Ignacy Krasicki
20 maja 1967 roku Biblioteka otrzymała imię Ignacego Krasickiego. Odsłonięto z tej okazji pamiątkową tablicę z popiersiem "księcia poetów". Przemyska książnica otrzymała również w darze od Biblioteki Narodowej oryginalne, dziewiętnastowieczne wydania dzieł poety.

 Ignacy Krasicki to wybitny poeta i pisarz czasów stanisławowskich, zwany "księciem poetów polskich", urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku. Ojciec jego był kasztelanem chełmińskim, a matka (Anna ze Strzerzechowskich)skoligacona z rodem Sapiehów, którym Ignacy zawdzięczał początki swojej edukacji. Dzięki krewnym i możnym protektorom zdobył także dalsze wykształcenie i ogładę towarzyską.
W latach 1750-1751 uczęszczał Krasicki do szkół jezuickich we Lwowie. Następnie studiował w seminarium misjonarzy przy kościele św. Krzyża (1751-1754), wówczas jednej z najnowocześniejszych szkół warszawskich. Tam też zetknął się z wczesnooświeceniowym środowiskiem, a w rozległych lekturach - z literaturą klasycyzmu i myślą europejskiego oświecenia.
Jeszcze przed święceniami, w 1795 roku został Krasicki kanonikiem kijowskim i przemyskim. W tym samym roku wyjechał na dwuletnie studia do Rzymu.
Po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego związał się z grupą reformatorów skupionych wokół dworu. Jako prezydent trybunału "małopolskiego" (1765), redaktor i współautor "Monitora", teoretyk i krytyk teatralny, oddawał swe usługi królowi, za co zyskał godność biskupa warmińskiego, a wraz z nią tytuł książęcy (1766).

Czytaj więcej o: Ignacy Krasicki (1735 - 1801)

Cenniejsze dzieła I. Krasickiego w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

13 czerwca 2015
 • Wojna chocimska. Warszawa: nakł. M. Grölla 1780

 • Dzieła[...]. Warszawa: nakł. i druk N. Glucksberga 1829-1833, t. 1-18
  t.1-10 Edycja nowa i zupełna podług wydania Franciszka Dmochowskiego
  t. 11-18 Pierwsze zupełne wydanie

 • Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Paryż-Genewa: wyd. J.Barbezat 1830

 • Dzieła wierszem i prozą. Wyd. 2, Lipsk: J.N. Bobrowicz 1840, t. 1-10, Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich

 • Satyry i listy. Lwów: nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej 1908

 • Pan Podstoli. Lwów-Złoczów: nakł. W. Zukerkandla 1908

 • Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Wyd 2, Kraków: nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1925. Biblioteka Narodowa, seria I

 • Pan Podstoli. Kraków: nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1927, Biblioteka Narodowa, seria I

 • Satyry. Ilustr. J.M. Szancer. Warszawa: "Książka i Wiedza" 1952

 • Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustr. A. Uniechowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954

 • Myszeidos. Pieśni X. Ilustr. M. Berezowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954

 • Ponadto: rękopisy listów rodziny Krasickich z pierwszej połowy XIX wieku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-13
Data publikacji:2015-06-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8344