Sprawozdania i statuty przemyskich stowarzyszeń oraz organizacji online

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenia i organizacje w Przemyślu pojawiły się bardzo licznie po ogłoszeniu w Galicji autonomii. Niektóre z nich kontynuowały swą działalność także w okresie międzywojennym, ponadto powstawały nowe. Miały obowiązek drukować coroczne sprawozdania, z czego skrupulatnie wywiązywały się. Egzemplarze obowiązkowe tych wydawnictw z terenu Galicji trafiały do narodowych książnic w Krakowie i Lwowie, gdzie je katalogowano i umieszczano w księgozbiorze. W okresie międzywojennym przesyłano je także do Biblioteki Narodowej w Warszawie, która powstała w 1928 roku. Na razie zbiory cyfrowe stanowią niewielką reprezentację tego rodzaju publikacji, która zapewne z czasem zostanie poszerzona, jeżeli pojawi się zainteresowanie ze strony korzystających z bibliotek cyfrowych. Sprawozdania zawierają informacje o składach zarządów i finansach, charakterystykę i efekty działań oraz często wykaz zrzeszonych członków. Przeglądanie treści sprawozdań oraz statutów wzbogaci naszą wiedzę o przeszłości miasta i życiu jego mieszkańców. Wykaz obejmuje 68 pozycji ułożonych tematycznie.

Opraciwanie: dr Anna Siciak

 

Sprawozdania i statuty przemyskich stowarzyszeń oraz organizacji online

 1. Sprawozdanie członków Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” w Przemyślu za rok 1930 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16900/edition/15521
 2. Sprawozdanie Stowarzyszenia Rękodz[ielników] „Gwiazda” w Przemyślu za rok 1935 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17119/edition/15728
 3. Sprawozdanie Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” w Przemyślu za rok 1937 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17112/edition/15721
 4. Statut Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników „Gwiazda” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17037/edition/15648
 5. Statuta Stowarzyszenia Rękodzielników pod nazwą „Gwiazda” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12958/edition/11827
 6. Statut Towarzystwa polskiej Bursy Ludowej w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17101/edition/15710
 7. Komitet kolonij wakacyjnych szkół powszechnych w Przemyślu : sprawozdanie za rok 1931 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16891/edition/15504
 8. Sprawozdanie miejscowego „Koła Pań” Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu z czynności zamknięcia rachunków za rok 1905 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17086/edition/15695
 9. Sprawozdanie „Koła Pań” Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu za rok 1908 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16902/edition/15513
 10. Sprawozdanie z czynności Zarządu Koła T.S.L. im. H. Sienkiewicza w Przemyślu za rok 1908 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17702/edition/16279
 11. Sprawozdanie Koła III (robotniczego) Towarzystwa Szkoły Ludowej im. M. L. Borelowskiego w Przemyślu za rok 1911 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17062/edition/15672
 12. Sprawozdanie Zarządu Koła Pań Towarzystwa „Szkoły Ludowej” w Przemyślu za rok 1911 : przedłożone walnemu zgromadzeniu w dniu 16. kwietnia 1912 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16901/edition/15514
 13. Sprawozdanie Zarządu „Koła Pań” Towarzystwa Szkoły ludowej w Przemyślu za rok 1912 : przedłożone zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu członków w dniu 27. marca 1913 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17097/edition/15706
 14. Sprawozdanie Zarządu Koła Pań TSL w Przemyślu za rok 1918 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17122/edition/15731
 15. Przemyskie Koło Pań T.S.L. : sprawozdanie za rok 1921 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17096/edition/15705
 16. Sprawozdanie Zarządu Koła I. T.S.L. Pań w Przemyślu za rok 1924 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16895/edition/15509
 17. Sprawozdanie z czynności Zarządu Koła T. S. L. im. H. Sienkiewicza w Przemyślu za rok 1935 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 8 marca 1936 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17318/edition/15911
 18. Pierwsze sprawozdanie Wydziału Stowarzyszenia Kandydatów Adwokatury Okręgu Izby Adwokatów w Przemyślu za rok administracyjny 1904 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17050/edition/15660
 19. Sprawozdanie Wydziału Izby Adwokatów w Przemyślu za rok 1931 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17068/edition/15678
 20. Statut Stowarzyszenia Kandydatów Adwokatury okręgu Izby Adwokatów w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17093/edition/15702
 21. Polski Czerwony Krzyż : sprawozdanie Zarządu Oddziału Przemyskiego za rok 1938 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17081/edition/15690
 22. Sprawozdanie Zarządu i Komendy Okręgu X. Związku Strzeleckiego w Przemyślu za okres 1934/35 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16855/edition/15471
 23. Sprawozdanie Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego w Przemyślu za rok 1937/38 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17066/edition/15676
 24. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego w Przemyślu za rok 1935-1936 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17035/edition/15646
 25. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa gimnastycznego "Sokół" w Przemyślu za rok 1892 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w marcu 1893 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17566/edition/16146
 26. Jubileuszowe Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 31. maja 1911 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17052/edition/15662
 27. XLII. Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1926 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 30-go kwietnia 1927 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17025/edition/15635
 28. XLIX Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1933 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 17 marca 1934 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17316/edition/15909
 29. Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1935 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 10 lutego 1936 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17085/edition/15694
 30. Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnast[ycznego] „Sokół” w Przemyślu za rok 1936 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 20. Lutego 1937 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16894/edition/15508
 31. Statut Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu i Statut Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Cesarstwie Austryackiem https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17104/edition/15714
 32. Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przemyślu za czas od 1. stycznia 1880 do końca 23 stycznia 1881 i sprawozdanie z rachunków zakupna gruntu i budowy domu Ochrony w Przemyślu za czas od 1. stycznia 1880 do 23 stycznia 1881 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17121/edition/15730
 33. Sprawozdanie „Taniej Kuchni” Tow[arzystwa] Pań Miłosierdzia św. Winc[entego] à Paulo w Przemyślu za czas od 28 paźdz[iernika] 1916 do 31 maja 1917 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16893/edition/15507
 34. Sprawozdanie Biura sanitarnego miejskiego w Przemyślu za rok 1911 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16886/edition/15499
 35. Sprawozdanie z czynności wydziału Rady powiatowej przemyskiej za rok 1911 : z przeglądem działalności w latach ostatnich https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17185/edition/15789
 36. Sprawozdanie z działalności Ubezpieczalni Społecznej w Przemyślu za rok 1936 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1773/edition/1669
 37. Sprawozdanie kasowe Towarzystwa „Opatrzności Bożej” opiekującego się „Domem Pracy” dla opuszczonych dziewcząt w Przemyślu […] za rok 1910 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17106/edition/15715
 38. Sprawozdanie kasowe Towarzystwa „Opatrzności Bożej” opiekującego się „Domem pracy” dla opuszczonych dziewcząt w Przemyślu […] za rok 1911 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17123/edition/15732
 39. Sprawozdanie Wydziału Stowarz[yszenia] Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu za czas od 25 stycznia 1918 do 31 stycznia 1919 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17064/edition/15674
 40. Sprawozdanie Wydziału Stowarz[yszenia] Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu za czas od 1 lutego 1919 do 31 stycznia 1920 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17108/edition/15717
 41. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa młodzieży rękodzielniczej im. Tadeusza Kościuszki w Przemyślu za rok 1908 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17067/edition/15677
 42. Statut Towarzystwa Młodzieży Rękodzielniczej Imienia „Tadeusza Kościuszki” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17030/edition/15640
 43. Sprawozdanie z czynności Komitetu „Ochronki” dla dzieci funkcyonaryuszy c. k. kolei państwowych w Przemyślu za rok 1913 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17077/edition/15687
 44. Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Wzajemna Pomoc samoistnych przemysłowców, kupców i rękodzielników chrześcijańskich w Przemyślu za czas od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1913 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17036/edition/15647
 45. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Ligi Morskiej i Kolonjalnej w Przemyślu za rok 1933 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17069/edition/15679
 46. Sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Towarzystw Polskich w Przemyślu i Towarzystw, należących do Zjednoczenia, za rok 1917 i 1918 oraz Organizacyi Polskiej miasta Przemyśla za rok 1918 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17110/edition/15719
 47. Sprawozdanie z działalności Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Przemyślu za rok 1919 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16899/edition/15520
 48. Sprawozdanie za rok 1913 [Sprawozdanie „Oratoryum” Salezyańskiego w Przemyślu za rok 1913. Cz. 1, Młodzież rękodzielnicza i robotnicza. Cz. 2, Młodzież szkolna] https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17063/edition/15673
 49. Sprawozdanie Zarządu Składnicy Kółek Rolniczych w Przemyślu […] za czas od 5 lipca 1917 roku do 31 maja 1918 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17107/edition/15716
 50. Sprawozdanie Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej w Przemyślu za rok 1928 http://pbc.przemysl.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/172/Sprawozdanie%20ZMP%C5%BB.djvu
 51. Statut „Klubu Przemyskiego” https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16878/edition/15490
 52. Sprawozdanie z czynności I. zamknięcia rachunków dyrekcji stowarzyszenia dla Oszczędności i zaliczek I. ogólnego Towarzystwa Urzędników austryacko-węgierskiej Monarchii w Przemyślu : za rok 1912 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17580/edition/16159
 53. Statut Przemyskiej Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników : Stowarzyszenia zarejestrowanego z nieograniczoną poręką https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17080/edition/15689
 54. Statut Przemyskiej Kasy Zaliczkowej rzemieślników i rolników : stowarzyszenia zarejestrowanego z nieograniczoną poręką https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17084/edition/15693
 55. Statut III. galicyjskiego Korpusu Weteranów wojskowych w Przemyślu […] https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17099/edition/15708
 56. Statut Kasy Towarzystwa dla popierania rozwoju ekonomicznego dzielnicy „Zasanie” w Przemyślu : stowarzyszenia zerejestrow[anego] z ograniczoną poręką https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17102/edition/15711
 57. Statut Polskiej Organizacji Miasta Przemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16897/edition/15511
 58. Statut Stowarzyszenia „Pomoc Przemysłowa” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17042/edition/15652
 59. Statut Tovaristva „Narodnij Dìm” : kooperativi z obmeženoû porukoû v Peremišlì https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/13648/edition/12483
 60. Statut Tow[arzystwa] Przyjaciół Nauk w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17003/edition/15613
 61. Statut Towarzystwa „Związek rodzicielski” w Przemyślu https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12707/edition/11642
 62. Statut Towarzystwa budowy tanich domów mieszkalnych dla urzędników w Przemyślu : stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną poręką https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16898/edition/15512
 63. Statut towarzystwa spożywczego urzędników w Przemyślu : stowarzyszenia zarejestrowanego z ograniczoną poręką https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17053/edition/15663
 64. Statut’ bratstva sv.o. nikolaâ v’ Peremyšli https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/12691/edition/11630
 65. Sprawozdanie Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu za rok administracyjny 1905 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17314/edition/15908
 66. Sprawozdanie Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu za rok administracyjny 1906 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16854/edition/15470
 67. Sprawozdanie Towarzystwa Młodzieży polskiej „Znicz” w Przemyślu za rok administracyjny 1907 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17022/edition/15633
 68. Sprawozdanie Czytelni Robotniczej Im. M. (Lelewela) Borelowskiego Towarz[ystwa] Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu za rok administracyjny 1908 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17024/edition/15634

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-21
Data publikacji:2020-09-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4232