Przemyśl w latach 1914–1918 – e-materiały

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prezentujemy Państwu zestawienie linków do materiałów odnoszących się do Przemyśla w latach 1914–1918 znajdujących się w bibliotekach cyfrowych.

Kwerenda przeprowadzona w zbiorach cyfrowych bibliotek (polskich oraz w Österreichische Nationalbibliothek) pod kątem historii Przemyśla pozwoliła na wybranie wspomnień, kalendarzy oraz sprawozdań wydanych po I wojnie światowej, zawierających zarówno odniesienia do wydarzeń wojennych, jak i do życia cywilnego w tym okresie. To samo dotyczy dokumentów ikonograficznych, które dołączono do wykazu. Zebrane linki kierują nie tylko do dostępnych w bibliotekach cyfrowych prac, do których wygasły prawa wydawnicze. Podaje się również prace współczesne: publikację Jana Schuberta „Inspekcja Grobów Żołnierskich w Przemyślu” (Kraków 2012), upowszechniającą interesujące, dotąd niepublikowane, ustalenia dotyczące cmentarzy wojskowych, oraz Anny Durkacz-Foremskiej i Marii Kaznowskiej bogato ilustrowane opracowanie „Przemyskich Orlęta” – uczniowie obrońcami Przemyśla, prezentowane na stronie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Zestawienie przygotowała dr Anna Siciak z PBP.

 

Przemyśl w latach 1914–1918 – teksty oraz dokumenty ikonograficzne – linki do wersji cyfrowej

 1. Die erste Belagerung von Przemyśl September-October 1914 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnV4dm5
 2. Garlicki Apolinary: Kościuszko – odczyt wygłoszony w setną rocznicę śmierci Naczelnika https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11392/edition/10476
 3. Anna Durkacz-Foremska, Maria Kaznowska: „Przemyskie Orlęta” – uczniowie obrońcami Przemyśla https://www.mnzp.pl/node/740
 4. Gorgosz Wojciech: Oblężenie i obrona Przemyśla w r. 1914/1915 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4873/edition/4484
 5. Groch Bartłomiej: Ks. Bronisław Markiewicz a wojna wszechświatowa https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2441/edition/2280
 6. Hempel Helena: Z dni przeżytych w oblężonej twierdzy Przemyśl 1914–1915 https://polona.pl/item/z-dni-przezytych-w-oblezonej-twierdzy-przemysl-1914-1915-luzne-notatki,ODk3Nzg3ODU/
 7. Jarema Aleksy: Ukrainisches Gedenkblatt aus Anlass des Jahresfestes der Wiedereroberung von Peremyschl https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/14024/edition/12679
 8. Jednodniówka 37 P. P. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10660/edition/9868
 9. Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 na rok Pański 1915 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11897/edition/10902
 10. Kalendarz przemyski za rok 1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/10869/edition/10054
 11. Kriegs-Kalender : zum Andenken an die Belagerung von Przemyśl. 1915 https://polona.pl/item/kriegs-kalender-zum-andenken-an-die-belagerung-von-przemysl-1915,MTE0NzU5NjI1/
 12. Kuś Franciszek Ksawery: Sprawozdanie c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu na Zasaniu : za rok szkolny 1914/1915 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11277/edition/10371
 13. Kuś Franciszek Ksawery: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu (na Zasaniu) za rok szkolny 1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/18531/edition/16893
 14. Lovas Karoly: Karácsonyi tűz a grániczon : és más versek https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/19280/edition/17753
 15. Nasi bracia w polu. [Z.] 3, W Przemyślu. https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/322576?id=322576
 16. Panaś Józef: Z ciężkich dni Ptrzemyśla https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2724/edition/2520
 17. Polaczkówna Maria: Nadszedł dzień... do Dziewcząt Polek (odczyt, 1915) https://polona.pl/item/nadszedl-dzien-do-dziewczat-polek-w-dniu-29-listopada-1915-r-odczyt-wygloszony,NzI1NTMzMDI/
 18. Roda-Alexander Roda: Pierwsze oblężenie Przemyśla. Wrzesień – październik 1914 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17088/edition/15697
 19. Schubert, Jan: Inspekcja grobów żołnierskich w Przemyślu https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7482/Schubert_Inspekcja_grobow_zolnierskich_w_Przemyslu_2012.pdf?sequence=8&isAllowed=y
 20. Sprawozdanie „Taniej Kuchni” Tow[arzystwa] Pań Miłosierdzia św. Winc[entego] à Paulo w Przemyślu za czas od 28 paźdz[iernika] 1916 do 31 maja 1917 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/16893/edition/15507
 21. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1915/16 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2782/edition/2561
 22. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1916/17 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2783/edition/2562
 23. Sprawozdanie z działalności Komitetu Biskupiego w Przemyślu i dyecezyi przemyskiej w czasie wojny od dnia 15 sierpnia 1914 r. do dnia 30 czerwca 1916 r. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17074/edition/15684
 24. Sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Towarzystw Polskich w Przemyślu i Towarzystw, należących do Zjednoczenia, za rok 1917 i 1918 oraz Organizacyi Polskiej miasta Przemyśla za rok 1918 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17110/edition/15719
 25. Sprawozdanie Zarządu Organizacji Polskiej miasta Przemyśla za czas od 1 stycznia 1914 do do 31 grudnia 1917 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17120/edition/15729
 26. Sprawozdanie Zarządu Składnicy Kółek Rolniczych w Przemyślu […] za czas od 5 lipca 1917 roku do 31 maja 1918 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17107/edition/15716
 27. Sprawozdanie Zarządu Składnicy Kółek Rolniczych w Przemyślu […] za czas od 5 lipca 1917 roku do 31 maja 1918 roku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17107/edition/15716
 28. W Twierdzy Przemyskiej https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17026/edition/15636
 29. Zakrzewska Wanda:Oblężenie Przemyśla. Rok 1914–1915. Z przeżytych dni https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2956/edition/2725
 30. Zieliński Hugo: Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie 1918 roku (zarys) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4878/edition/4488
 31. Zvìt direkciï c. k. gìmnaziï z ukraïnʹskoû vikladovoû movoû v Peremišli za škìlʹnì roki 1914/15 ì 1915/16 https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/17951/edition/16505
 32. [Album fotografii dotyczący okresu I wojny światowej w Przemyślu] https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/2650/edition/2457
 33. [Album] Przemyśl 1914–1915 https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/243749/edition/232071
 34. [Album] Przemyśl w marcu 1915 https://polona.pl/item/przemysl-w-marcu-1915-przemysl-im-marz-1915,MTE0NDE3NjUw/
 35. [Dokument ikonograficzny] Most w Przemyślu (ok. 1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292113/edition/279432
 36. [Dokument ikonograficzny] Przemyśl 1915 : Die Sprengung der Forts der Festung 22 März https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291113/edition/278506
 37. [Grafika] Kasimir Luigi: Przemyśl Werk Nr 9 https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnVVk85
 38. [Pocztówka] Gesprengte Brücke in Przemyśl = Rozsadzony most w Przemyślu. (1915) https://polona.pl/item/gesprengte-brucke-in-przemysl-rozsadzony-most-w-przemyslu,NzI2NzIwNjc/
 39. [Pocztówka] Most w Przemyślu [ok. 1915] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292113/edition/279432
 40. [Pocztówka] Przemyśl (1915) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnrXnwx
 41. [Pocztówka] Przemyśl (1916) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nn4glpv
 42. [Pocztówka] Przemyśl : das zerstörte Fort VII = Przemyśl : zburzony Fort VII (1916) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nn4gl82
 43. [Pocztówka] Przemyśl : Dom Robotniczy = Arbeitheim (1916) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nn4glp2
 44. [Pocztówka] Przemyśl : dworzec kolejowy = Bahnhof (1915) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnZsZrz
 45. [Pocztówka] Przemyśl : dworzec kolejowy = Bahnhof (1918) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnZsZrw
 46. [Pocztówka] Przemyśl : Empfang des Thronfolgers und FM. Erzh. Friedrich am. 6. Juni 1915 = Przemyśl : przyjęcie następcy tronu i Arcyksięcia Fryderyka 6 czerwca 1915 https://polona.pl/item/przemysl-empfang-des-thronfolgers-und-fm-erzh-friedrich-am-6-juni-1915-przemysl,NzI2NzIwNjg/
 47. [Pocztówka] Przemyśl : ogólny widok = Totalansicht https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnZsZwd
 48. [Pocztówka] Przemyśl : Plac na bramie = Przemyśl : Platz am Tor (1918) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nn4glwT
 49. [Pocztówka] Przemyśl : Ul. Franciszkańska i Kazimierzowska = Franziskaner und Kasimir-Gasse (1918) https://polona.pl/item/przemysl-ul-franciszkanska-i-kazimierzowska-franziskaner-und-kasimir-gasse,NzI2NzIwNTA/
 50. [Pocztówka] Przemyśl : ul. Mickiewicza = Mickiewczgasse (1916) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnZsZ8d
 51. [Pocztówka] Przemyśl : widok ogólny Zasania = Totalansicht Zasanie (1918) https://fbc.pionier.net.pl/search#q=id:nnZsZZr
 52. [Pocztówka] Przemyśl 1915 : zniszczony most 3. Maja = Zerstörte Dritte Mai Brücke https://polona.pl/item/przemysl-1915-zniszczony-most-3-maja-zerstorte-dritte-mai-brucke,NzE0NTEzNTk/
 53. [Pocztówka] Przemyśl 1915 : zniszczony most kolejowy = Zerstörte Eisenbahnbrücke https://polona.pl/item/przemysl-1915-zniszczony-most-kolejowy-zerstorte-eisenbahnbrucke,NzE0NTEzNjM/
 54. [Pocztówka] Przemyśl ul. III-go Maja (1918) https://polona.pl/item/przemysl-ulica-iii-ego-maja,NzI2NzIwNjM/
 55. [Pocztówka] Przemyśl, Fort IX https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1322/edition/1237
 56. [Pocztówka] Przemyśl, Fort nr 11 (1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291277/edition/278679
 57. [Pocztówka] Przemyśl, Fort nr 13 (1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291278/edition/278680
 58. [Pocztówka] Przemyśl, pierwsza kładka przez San po wysadzeniu mostu (1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291280/edition/278683
 59. [Pocztówka] Przemyśl, wejście 10 p. p. do Przemyśla w dniu odzyskania twierdzy (2. VI. 1915) = Einzug des 10. I.-R. in Przemyśl am Tage der Widereroberung der Festung (2. VI. 1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291283/edition/278686
 60. [Pocztówka] Przemyśl. Fort Nr 13, Wieże pancerne = Panzerturm (1916) https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1323/edition/1238
 61. [Przemyśl] Przemyśl : Defilierung der bayrischen Truppen nach del Einnahme = Przemyśl : defilarda[!] bawarskich trup po odzyskaniu miasta. https://polona.pl/item/przemysl-defilierung-der-bayrischen-truppen-nach-del-einnahme-przemysl-defilarda,NzI2NzIwNjk/
 62. [Pocztówka] Wejście Prusaków do Przemyśla (1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291282/edition/278685
 63. [Pocztówka] Wysadzenie magazynów z amunicją (1915) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/291275/edition/278678
 64. [Pocztówka] Przemyśl 1915 https://onb.digital/result/100F107F
 65. [Pocztówka] Przemyśl 1915 https://onb.digital/result/100F1147
 66. [Pocztówka] Przemyśl 1915 https://onb.digital/result/100F8113
 67. [Pocztówka] Przemyśl-Zasanie 1916 https://onb.digital/result/101C934D
 68. [Fotografia] Schwere Artillerie der k.u.k. Armee bei Przemysl ok. 1915 https://onb.digital/result/11175AB8
 69. [Fotografia] Kriegszerstörtes russisches Geschütz bei Przemysl ok. 1915 https://onb.digital/result/11175EF8
 70. [Grafika] Belagerung von Przemyśl, 1914-1915 https://onb.digital/result/110DF89B

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-24
Data publikacji:2020-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5662