Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2019

8 lutego 2019 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja dr. Arkadiusza Więcha pt. „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”.

Dr Arkadiusz Więch (ur. 1982) pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się archiwistyką społeczną, archiwistyką cyfrową, historią mówioną, historią Galicji, historią życia codziennego XIX i XX wieku oraz historią nauki. Jest autorem monografii „Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900–1939” (Przemyśl 2012), rozdziału „Miasteczko Pruchnik w XIX i XX wieku” w monografii „Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic” (red. Marian Wolski, Kraków 2014), redaktorem naukowym wydawnictw „Erazm Józef Jerzmanowski (1844–1909). Życie w służbie idei” (Kraków 2013) oraz „Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy" (Przemyśl 2014), a także biogramów w „Przemyskim słowniku biograficznym” i w „Słowniku biograficznym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej”, jak również wielu artykułów o tematyce historycznej. Od kilku lat jest stałym współpracownikiem „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”, w którym publikuje swoje teksty.

Nasz gość opowiedział licznie zebranym słuchaczom o sztetlach, czyli prowincjonalnych miasteczkach występujących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie zaś na terenach kulturowego pogranicza, jakim była Galicja na przełomie XIX i XX wieku. W 1910 roku zamieszkiwało ją 8 025 675 osób, z których trzy największe liczebnie grupy narodowościowe (a co za tym idzie i wyznaniowe) stanowili Polacy – 3 731 601 (46,5%), Rusini – 3 381 005 (42,1%) oraz Żydzi – 871 900 osób (10,9%). Ludność żydowska dominowała szczególnie na obszarze Galicji Wschodniej, w mniejszym zaś stopniu zamieszkiwała tereny Galicji Zachodniej.

Dr A. Więch podkreślił, że sztetl stanowił specyficzny, wielokulturowy kalejdoskop. Dodał również, że wzajemne relacje zamieszkujących obok siebie Polaków, Żydów, Ukraińców z jednej strony kształtowało sąsiedzkie współżycie, z drugiej zaś narosłe na przestrzeni dziesięcioleci stereotypy i niemające wiele wspólnego z ówczesną rzeczywistością wyobrażenie, takie jak obraz żydowskiego karczmarza rozpijającego mieszkańców galicyjskiej prowincji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

  Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

  Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

  Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

  Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

  Prelekcja dr. Arkadiusza Więcha „Galicyjskie sztetle. Relacje polsko-żydowskie na kulturowym pograniczu Galicji przełomu XIX i XX wieku”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M. Maziarz
Liczba odwiedzin:248