Książki w darze od Instytutu Pamięci Narodowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Bardzo miło nam poinformować, że Przemyska Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie 30 książek od Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu „Biblioteka na to czeka”.

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN, a także popularyzacja czytelnictwa i wspieranie rozwoju bibliotek szkolnych, akademickich i publicznych w Polsce.

Za ten dar serdecznie dziękujemy Instytutowi, a Państwa uwadze polecamy książki, które już wkrótce będzie można wypożyczyć.    

Lista otrzymanych tytułów:

 • Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990, red. nauk. Sławomir Łukasiewicz, Mariusz Olczak, Warszawa 2018.

 • Agata Fijuth-Dudek, Bez złudzeń i bez maski. Publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze” w latach 1970–2000, Lublin–Warszawa 2019.

 • Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie, red. Antoni Buchała, Warszawa 2019.

 • Marek Hańderek, Unia 1940‒1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego, Warszawa 2019.

 • Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Krzysztof Brzechczyn, Poznań 2011.

 • Natalia Jarska, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa 2015.

 • Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 5, red. nauk. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2018.

 • Agnieszka Kowalczyk, Józef Piłsudski. Pisarz, Warszawa 2019.

 • Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność. Posiedzenie 8–10 sierpnia 1981, wstęp i oprac. Jan Olaszek, Warszawa 2010.

 • Wojciech Kudyba, Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego, Warszawa 2019.

 • Jerzy Kulczycki, Atakować książką, wstęp Andrzej Paluchowski, oprac. Małgorzata Choma-Jusińska, Paweł Ziętara, Warszawa 2016.

 • Marzec i po Marcu. Wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski ludowej, red. Przemysław Benken i Tadeusz Paweł Rutkowski, Szczecin–Warszawa 2019.

 • Ewa Matkowska, Krzysztof Polechoński, Jacek Rzeszotnik, Literatura polska w tajnych dokumentach NRD. Portrety i szkice, Warszawa 2017.

 • Anna Mazurkiewicz, Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954, Warszawa–Gdańsk 2016.

 • Artur Mękarski, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011.

 • Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. 2, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2009.

 • Leszek Nowak, Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980–1989, red. nauk. Krzysztof Brzechczyn, posłowie Bronisław Marciniak, Poznań 2011

 • „Ojczyzna Obrońcy Swemu”. Weterani i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, red. Marek Kornat, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin 2017.

 • Jan Olaszek, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989, Warszawa 2018.

 • Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 1, red. Tomasz Kozłowski i Jan Olaszek, Warszawa 2011.

 • Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 2, red. Tomasz Kozłowski i Jan Olaszek, Warszawa 2014.

 • Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 3, Rolnicza „Solidarność” w Polsce 1980–1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Tomasz Kozłowski i Jan Olaszek, Warszawa 2016.

 • Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL, red. Sebastian Ligarski, Warszawa 2017.

 • Partia, państwo, społeczeństwo, red. Konrad Rokicki, Warszawa 2016.

 • Polska pod okupacją 1939–1945, t. 2, Warszawa 2016.

 • Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014.

 • Marcin Szydzisz, Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950–1989, Wrocław–Warszawa 2019.

 • Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. 2, Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012.

 • Jerzy Zawieyski, Dzienniki, t. 2. Wybór z lat 1960–1969, Warszawa 2012.

 • Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2 (czerwiec–grudzień 1989), wybór, wstęp i oprac. Antoni Dudek, Warszawa 2010.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-24
Data publikacji:2020-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:312