Zapraszamy młodzież do udziału w Konkursie na Prezentację Multimedialną „Wolność to wybór”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2020

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież do udziału w dziewiątej edycji Konkursu na Prezentację Multimedialną „Wolność to wybór”. Termin dostarczenia prac został wydłużony do 31 stycznia 2020 r. 

Regulamin Konkursu

ORGANIZATORZY:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

 

CELE KONKURSU:

 • Twórcze zaprezentowanie tekstów kultury: pisanych, wizualnych, audiowizualnych i audialnych, ukazujących temat konkursu.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich.
 • Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych miasta i powiatu przemyskiego.

 

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy – prezentacji multimedialnej, która nie może trwać dłużej niż 7 minut.
 • Każda ze szkół może przesłać maksymalnie 6 prezentacji (uczestnik składa tylko 1 pracę).
 • W ostatnim slajdzie należy umieścić: tytuł pracy, imię i nazwisko autora prezentacji, adres, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
 • Na końcu prezentacji powinna zostać podana bibliografia materiałów wykorzystanych podczas jej tworzenia, w pracy należy wskazać źródła wykorzystanych zdjęć, filmów, nagrań itp.
 • Prezentacja powinna być zapisana na CD lub DVD.
 • Pracę należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową.
 • Prace multimedialne odczytywane będą w systemie Windows.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone, niekompletne lub zgłoszone po terminie.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Dostarczenie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą multimedialną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prezentacji przez organizatora.

 

KOMISJA BĘDZIE OCENIAĆ:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • zawartość merytoryczną i poprawność językową,
 • wykorzystane źródła informacji,
 • estetykę i efekt wizualny prezentacji,
 • przejrzystość i oryginalność ujęcia tematu
 • techniczną poprawność wykonania.

 

TERMIN KONKURSU:

 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Przemyskiej Biblioteki Publicznej (Czytelni Głównej), ul. Grodzka 8 w terminie do 31 stycznia 2020 r. O podsumowaniu konkursu poinformujemy telefonicznie.
 • Kontakt w sprawie konkursu: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail: czytelnia@biblioteka.przemysl.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-18
Data publikacji:2020-01-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:603