Biogram Ewy Lis w szesnastym tomie z serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” pt. „Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011 - 2018"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2019

W szesnastym tomie serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” pt. „Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018", wydanym przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP zamieszczony został  biogram Ewy Lis, autorstwa Katarzyny Bednarz-Soi.
Publikacja obejmuje biogramy dziewiętnastu osób zasłużonych w skali kraju lub regionu. Byli to bibliotekarze, którzy w trudnych warunkach starali się, w miarę swoich możliwości, zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby modernizować swoje miejsca pracy. Korzystając z zasadniczych zmian społeczno-politycznych, przeprowadzali biblioteki przez skomplikowany okres transformacji ustrojowej.

(...) Ewa Lis, starszy kustosz Przemyskiej Biblioteki Publicznej, z bibliotekarstwem związana była 37 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 r. w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przemyślu. Od 1978 r. przez kolejne dziewięć lat pracowała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym, gdzie jako instruktorka była zaangażowana w pracę na rzecz bibliotek gminnych województwa przemyskiego. W latach 1987-2009 pełniła funkcję kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego. W 2009 r.  przeszła na emeryturę i przez następnych pięć lat pracowała na pół etatu.
Przez cały okres pracy zawodowej z zaangażowaniem wspierała działalność regionalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w których pełniła wiele funkcji. W latach 1993-1996 była sekretarzem, natomiast od 1997 do 2001 r. była przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Przemyślu. W latach 2002-2014 przewodniczyła przemyskiemu Kołu SBP. Ponadto w kadencji 2005-2009 została wybrana na członka Podkarpackiego Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie. Była również wielokrotnym delegatem na Zjazd Krajowy SBP. Uczestniczyła
w pracach sekcji SBP do spraw czytelnictwa osób niepełnosprawnych (...)

 Publikacja dostępna w księgozbiorze: Czytelni Głównej i Wypożyczalni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-13
Data publikacji:2019-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:K.Soja
Liczba odwiedzin:2361